Bajs Wiki

Wiedza jest niebezpieczna!

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2013-07-14 00:16]
BajsMaster NOCACHE dodane, żeby się poprawnie przełączało w zależności od zalogowania
start [2014-07-28 12:28] (current)
BajsMaster link do logowania lepiej zrobiony
Line 8: Line 8:
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
 <ifauth !@user> <ifauth !@user>
-Aby uzyskać dostęp do zawartości musisz się zalogować. Aby uzyskać login i hasło napisz prośbę na adres [[bajs@vmh.net]].+Aby uzyskać dostęp do zawartości musisz się [[:​start?​do=login|zalogować]]. Aby uzyskać login i hasło napisz prośbę na adres [[bajs@vmh.net]].
 </​ifauth>​ </​ifauth>​
  
Line 14: Line 14:
 Na razie mamy tu: Na razie mamy tu:
   * Koniecznie zapoznaj się z [[nowości#​ogłoszenia|ogłoszeniami]]!   * Koniecznie zapoznaj się z [[nowości#​ogłoszenia|ogłoszeniami]]!
-  * [[słowniczek:​Słowniczek]] +  * [[słowniczek:​|Słowniczek]] 
-  * [[perełki:​Perełki oprogramowania]] czyli 101 sposobów na zrobienie kupy +  * [[perełki:|Perełki oprogramowania]] czyli 101 sposobów na zrobienie kupy 
-  * [[mysli:​Złote myśli]]+  * [[mysli:|Złote myśli]]
   * [[Linki]] do innych ciekawych stron   * [[Linki]] do innych ciekawych stron
   * Do posłuchania dla wprowadzenia w odpowiednią atmosferę: {{mp3play>:​18._psychedelic_rectoscope.mp3|}}   * Do posłuchania dla wprowadzenia w odpowiednią atmosferę: {{mp3play>:​18._psychedelic_rectoscope.mp3|}}
-  * A może [[http://www.peeandpoo.com/eng/smattogatt/w1280.jpg|tapeta]] ilustrująca naczelne powinności gabora?+  * A może [[https://bajs.vmh.net/lib/exe/fetch.php/​kiss_och_bajs_tapet.jpg|tapeta]] ilustrująca naczelne powinności gabora?
  
 {{slowniczek:​badacze_kupy.jpg|}} {{slowniczek:​badacze_kupy.jpg|}}
 </​ifauth>​ </​ifauth>​

© 2007–2014 Zespół Badaczy Kupy

Część ilustracji pochodzi z uczonej książeczki Kupa, przyrodnicza wycieczka na stronę, a ich autorem jest Neal Layton.

start.1373753781.txt.gz · Last modified: 2013-07-14 00:16 by BajsMaster