Bajs Wiki

Wiedza jest niebezpieczna!

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2007-04-24 12:59]
start [2014-07-28 12:28] (current)
BajsMaster link do logowania lepiej zrobiony
Line 1: Line 1:
 +====== Bajs Wiki ======
 +
 +Lata doświadczeń w //dużych międzynarodowych korporacjach//​ wygenerowały porażającą wiedzę. Tutaj ją właśnie przechowujemy.
 +
 To wiki jest całkowicie niepoprawne politycznie i to właśnie w nim lubimy najbardziej :-) To wiki jest całkowicie niepoprawne politycznie i to właśnie w nim lubimy najbardziej :-)
  
 ---- ----
 +~~NOCACHE~~
 +<ifauth !@user>
 +Aby uzyskać dostęp do zawartości musisz się [[:​start?​do=login|zalogować]]. Aby uzyskać login i hasło napisz prośbę na adres [[bajs@vmh.net]].
 +</​ifauth>​
 +
 +<ifauth @user,​@readonly>​
 Na razie mamy tu: Na razie mamy tu:
-  * [[Słowniczek]] +  * Koniecznie zapoznaj się z [[nowości#​ogłoszenia|ogłoszeniami]]! 
-  * Do posłuchania dla wprowadzenia w odpowiednią atmosferę: {{:Grismannen - Trans-Sexpoo-Sexpress.mp3}}+  * [[słowniczek:​|Słowniczek]] 
 +  * [[perełki:​|Perełki oprogramowania]] czyli 101 sposobów na zrobienie kupy 
 +  * [[mysli:​|Złote myśli]] 
 +  * [[Linki]] do innych ciekawych stron 
 +  * Do posłuchania dla wprowadzenia w odpowiednią atmosferę: {{mp3play>:18._psychedelic_rectoscope.mp3|}} 
 +  * A może [[https://​bajs.vmh.net/​lib/​exe/​fetch.php/​kiss_och_bajs_tapet.jpg|tapeta]] ilustrująca naczelne powinności gabora? 
 + 
 +{{slowniczek:​badacze_kupy.jpg|}} 
 +</​ifauth>​

© 2007–2014 Zespół Badaczy Kupy

Część ilustracji pochodzi z uczonej książeczki Kupa, przyrodnicza wycieczka na stronę, a ich autorem jest Neal Layton.

start.1177412384.txt.gz · Last modified: 2007-04-24 12:59 by